Executive coach Katowice
Agnieszka Śmiejka

516 129 149

Kiedy aspirujesz do tego, aby być człowiek sukcesu sukcesu, to prawie każdego dnia znajdujesz się pod ogromną presją. Jeżeli na co dzień wyglądasz tak coaching katowice, to gratuluję! Musisz wiedzieć, że jesteś w stosunkowo małej grupie ludzi. Ale jeżeli bliżej Ci do coaching katowice lub do jestem przerażony to weź telefon do ręki i zadzwoń do mnie. Razem zastanowimy się jak pomóc Ci odzyskać kontrolę nad tym, co dzieje się w Twoim życiu. Bo to normalne, że czasem wskaźniki, za które odpowiadasz wyglądają tak coach katowice - sukces dobrze smakuje, a czasem tak coaching katowice. Właśnie wtedy, po pierwsze nie możesz odpuścić, a po drugie powinieneś coaching katowice - odkryj swoją moc swoje wysiłki. W takiej sytuacji dużo zyskasz pracując ze mną - pomogę Ci przelać myśli na i poukładać od nowa.
Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń (…) przyczyniła się do wielu odkryć, ważnych dla dalszych decyzji o kierunku rozwoju każdego z nas. (…) Zainspirowała Pani mnie i moich kierowników działu do tego, abyśmy wreszcie rozegrali jeden mecz i strzelili gola do jednej bramki.
Grażyna Pławska, Dyrektor Platformy Logistycznej ND Logistics Poland
Z pełnym przekonaniem stwierdzam – wszystkie projekty, w których uczestniczyłem, a które były prowadzone pod kierownictwem lub z udziałem Pani Agnieszki Śmiejki zakończyły się pozytywnym rezultatem.
Jan Krzysztof Pięta, Prezes zarządu ADM Sosnowiec
Dziękujemy za przeprowadzenie wyjątkowego warsztatu „Business Transformed – pytania, które zmieniają biznes.”
Kongres MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jako coach, trener, doradca biznesowy pracowałam między innymi dla: ADM Sosnowiec, Allianz Polska, Apeiro, Argumentum SKA, Auchan Polska, Autodesk, Bacardi – Martini Polska, Brandpoint, Business Centre Club (Forum Młodych), Caneum, Can Pack Personnel Service, Centrum Tele Promocji, Centrum Doskonalenia Interpersonalnego, Dagessa, Ditta Polska, Ebi Kursas, Etak - hurtownie elektryczne, Fincon Adviser, Hermes Polska, Incobex, ING Usługi Finansowe, Introbat (grupa Introl), Javro, Know Box, Kompetika, Kulinaria S.A., Lauren Peso, Lexis Nexis, Martes Sport, Metropolis Nieruchomości Komercyjne, Mitko, Moto Profil, Muflon Pościele Wełniane, Nestin Polska, ND Logistics Poland, Noma 2 Leasing, Open School Akademia Językowa, Polskie Doradztwo Finansowe, Poltent, Praca.pl, Proximetry Poland, PSS Społem, P.W.Vita, Reproserwis Miller Graphics, Suport, Treco.pl, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Kongres MBA, Wasko S.A., Vattenfall Distribution Poland, Vera, Video World, X - Base, YPI CONSULTING. Więcej referencji.
coaching katowice
coaching katowice COACHING/ EXECUTIVE COACHING
Propozycja dla osób, które chcą przyśpieszyć tempo rozwoju i skokowo polepszyć efekty swojego działania. Executive coaching dedykowany jest osobom zajmującym kluczowe miejsce w firmie, których decyzje mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie organizacji.
coaching katowice TEAM COACHING
Jest to narzędzie dedykowane dla instytucji i firm, gdzie proces zmiany wymaga zaangażowania większej grupy osób. Na team coaching składają się facylitacje i warsztaty kreatywne. Team coaching można wykorzystać jako wsparcie dla procesów business development.
coaching katowice TRENING 1 NA 1
Forma szkoleń dla managerów, która jest maksymalnie dostosowana do potrzeb klienta. Dobór tematów, tempo i przebieg treningu zależy jedynie od jego preferencji. Szkolenia 1 na 1 to alternatywa dla szkoleń otwartych i zamkniętych, zawiera także elementy coachingu i doradztwa biznesowego.
coaching_kariery (18 kB) COACHING KARIERY
Rozwiązanie dla osób, które chcą świadomie zarządzać swoim rozwojem zawodowym. Za pomocą tego narzędzia przygotujesz się do awansu lub do znalezienia bądź zmiany pracy.
Czym jest coaching?
Coaching to – w najprostszym ujęciu – rozmowa lub seria rozmów jednej osoby z drugą. Osoba występująca w roli coacha zmierza do ukształtowania rozmowy, która przyniesie korzyści drugiej osobie (podopiecznemu) w sposób nawiązujący do jej procesów uczenia się i rozwoju. Rozmowa coachingowa może mieć rozmaity przebieg i toczyć się w różnorodnym środowisku.
O tym czy dana rozmowa ma charakter coachingu, czy też nie, rozstrzyga na ogół odbiorca coachingu. Jeżeli po rozmowie przyzna, że poniższe stwierdzenia są prawdziwe, to odbyta rozmowa faktycznie była coachingiem: 1) rozmowa koncentrowała się na nim i jego sytuacji, 2) rozmowa przyniosła mu znaczące korzyści – jego myśleniu, działaniu i uczeniu się, 3) gdyby nie przeprowadził tej rozmowy, raczej nie odniósłby w tym samym czasie wspomnianych korzyści. (Julie Starr "Coaching", PWE, 2005)


W ogólnym ujęciu coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie jak najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości. Skuteczny coaching wymaga zatem nacisku zarówno na zadanie, jak też i na relacje.
Coaching podkreśla produktywną zmianę, koncentrując się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów. Metodologie coachingu zorientowane są raczej na wynik, niż na problem. Mają one tendencję do silnego koncentrowania się na efekcie końcowym, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania w przeciwieństwie do usiłowania rozwikłania problemów z przeszłości. (Robert Dilts, "Od Przewodnika do Inspiratora", Wydawnictwo PINLP, 2006)

Jak przebiega coaching?
Częstotliwość: w zależności od sytuacji i preferencji klienta - od 2 do 4 razy w miesiącu
Czas trwania sesji: do 90 minut
Miejsce spotkań: stacjonarnie (Katowice i okolice) lub via Skype
Ilość sesji: w zależności od sytuacji i preferencji klienta
Cena: zależna od ilości sesji i miejsca spotkań, sesje można kupić w pakiecie (wychodzi taniej) lub umawiać pojedynczo

Przykłady zastosowania coachingu:
Coachee: właściciel firmy reklamowej z Katowic
Opis sytuacji: firma od wielu lat rozwijała się poprzez uruchamianie nowych usług: drukarnia, produkcja gadżetów reklamowych, tworzenie serwisów www, reklama w internecie, organizacja eventów i inne W efekcie nie wszystko w firmie działało sprawnie, a firma zarabiała mniej niż wynikałoby to z jej potencjału.
Rezultat coachingu: w trakcie wspólnej pracy Coachee opracował wizję rozwoju firmy, wyznaczył cele średnio i długookresowe, dokonał audytu poszczególnych działów. Skutkiem tego podjął również liczne decyzje reorganizacyjne i personalne.
Coachee: osoba zarządzająca dużą firmą
Opis sytuacji: początkowo Coachee chciał, abym przeprowadziła cykl warsztatów na temat zarządzania czasem dla dyrektorów i kierowników w jego firmie. Analiza potrzeb wykazała, że głównym hamulcem do uwolnienia energii i potencjału zespołu jest styl pracy samego Coachee.
Rezultat coachingu: zmiana stylu kierowania poprzez zmianę osobistych nawyków wiązanych z organizacją pracy i komunikacji w zespole.
Coachee: grupa studentów UE w Katowicach i Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Opis sytuacji: grupa planowała uruchomienie start-up. W momencie rozpoczynania pracy mieli pomysł dopracowany od strony technicznej, brakowało im natomiast koncepcji marketingowej.
Rezultat coachingu: w wyniku warsztatów kreatywnych grupa opracowała harmonogram prac nad wersją demo, opracowała dokumentację handlową produktu oraz strategię komunikacji z klientami i inwestorami.

Prowadzę także szkolenia biznesowe, głównie dla handlowców. Handlowcy lubią ze mną pracować, ponieważ moje szkolenia charakteryzuje dynamizm oraz koncentracja na praktyce. Potrafię wykazać, że prezentowane przeze mnie techniki sprzedażowe mają realny, korzystny wpływ na przebieg rozmowy handlowej. Zakres merytoryczny moich szkoleń: techniki sprzedaży, telemarketing, negocjacje biznesowe, zarządzanie działaniami handlowymi. Więcej informacji o szkoleniach stacjonarnych.
Często, w ramach przygotowania do szkolenia, wchodzę najpierw w rolę doradcy biznesowego. W ramach tych obowiązków: analizuję kompetencje handlowców, sytuację działu handlowego i skuteczność dotychczasowych działań handlowych. Doradzam klientom w zakresie komunikacji z klientami (akcje telemarketingowe, internetowe kampanie reklamowe) organizacji BOK i zawartości materiałów handlowych.
Szkolenia online produkcja | Szkolenia biznesowe Katowice